Logo thuisverpleging Polien Wils

Thuishospitalisatie

Genezing in uw eigen omgeving

Thuishospitalisatie (OPAT)

De beste zorg voor infecties, dichtbij u

Sinds 1 juli 2023 is er nu een duidelijk kader met strikte voorwaarden voor het opstarten van OPAT-therapieën in de thuissetting en zijn er niet langer extra kosten aan verbonden. Na twee behandelingen in het ziekenhuis kan de arts-specialist beslissen of de behandeling thuis kan worden verdergezet.

Wanneer patiënten voor thuishospitalisatie kiezen, kunnen ze tijdens de behandeling in hun vertrouwde omgeving of zelfs eventueel aan het werk blijven. De therapie kan ook op andere locaties worden toegediend, zoals in een woonzorgcentrum.

De thuisbehandeling gebeurt altijd in nauw overleg met de gespecialiseerde arts en de huisarts van de patiënt. Het zorgteam van het ziekenhuis coördineert de thuishospitalisatie en verduidelijkt wie welke taken en verantwoordelijkheden opneemt.

Zo levert de ziekenhuisapotheek de geneesmiddelen aan en dienen wij de medicatie toe. De opstart van een OPAT-therapie gebeurt altijd door een thuisverpleegkundige met de nodige kennis en opleiding, Thuisverpleging Polien Wils heeft hiervoor de nodige kwalificaties.

Ook voor het toedienen van subcutane antitumorale therapieën hebben we de nodige opleiding gevolgd in UZ Leuven.

OPAT

Thuishospitalisatie

OPAT staat voor Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy. Het is een manier om intraveneuze antibiotica of andere antimicrobiële therapieën toe te dienen aan patiënten buiten het ziekenhuis, meestal thuis.

Patiënten die stabiel genoeg zijn om het ziekenhuis te verlaten en een intraveneuze antimicrobiële therapie nodig hebben die veilig thuis kan worden toegediend, kunnen in aanmerking komen voor OPAT.

De behandeling wordt georganiseerd door een gespecialiseerd team dat de intraveneuze therapie plant en de thuisverpleegkundige staat in voor de toediening ervan. Regelmatige follow-ups en monitoring zijn ook onderdeel van het proces.

De voordelen van OPAT omvatten het verkorten van het ziekenhuisverblijf, het verminderen van ziekenhuisgerelateerde infecties, het verhogen van het comfort van de patiënt door in een vertrouwde omgeving te zijn, en vaak kostenbesparingen voor zowel de patiënt als de zorgaanbieder.

Uw gezondheid,
onze zorg

Neem vandaag nog contact op met Thuisverpleging Polien Wils en ontdek hoe wij met onze persoonlijke zorg uw welzijn kunnen verbeteren.
Bel nu voor een afspraak!