Logo thuisverpleging Polien Wils

Palliatieve zorg

Waardigheid en comfort in jouw eigen huis

palliatieve zorg

Met steun voor de naasten

Vernemen dat je ongeneeslijk ziek bent, is ingrijpend. Zowel voor jou als voor je familie en vrienden. Op dat moment vind je het belangrijk om in je vertrouwde omgeving te kunnen blijven. De belangrijkste taak van onze thuisverpleegkundigen is de zorg voor jouw comfort. 

In overleg met jou, je mantelzorger, je arts en andere zorgverleners volgen we pijn en mogelijke andere symptomen nauwgezet op en behandelen we ze waar nodig. Palliatieve thuiszorg bij Thuisverpleging Polien Wils gaat verder dan lichamelijke zorg. We hebben oog voor je algemeen welbevinden en dat van je omgeving, ook op psychisch, sociaal en spiritueel vlak. 

Thuisverpleging Polien Wils

Uw gezondheid,
onze zorg

Neem vandaag nog contact op met Thuisverpleging Polien Wils en ontdek hoe wij met onze persoonlijke zorg uw welzijn kunnen verbeteren.
Bel nu voor een afspraak!